Elektroniczna Skrzynka Podawcza - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

WARUNKI WNIESIENIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO
DO
GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Aby skutecznie wnieść dokument elektroniczny, muszą zostać spełnione następujące warunki:


Podmiot musi posiadać konto użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP ( http://www.epuap.gov.pl
). Założenie konta, o którym mowa powyżej, jest bezpłatne. Na platformie ePUAP zamieszczone są stosowne informacje na temat rejestracji i przesyłania dokumentów do urzędów.

  • Dokument dostarcza się do Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie wyłącznie poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na portalu ePUAP. Obecnie nie ma możliwości technicznych przyjmowania dokumentów elektronicznych zapisanych na nośnikach danych typu płyty CD, dyskietki, pendrive itd.

  • Wniesiony dokument podlegać będzie archiwizacji w postaci elektronicznej, a następnie zostanie wydrukowany i przekazany do właściwej osoby.

  • Akceptowalne są formaty elektroniczne wskazane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).

  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza nie może przekroczyć 3 MB.

  • Dokumenty zawierające złośliwy kod lub oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Rozpatrywane przez
nas będą WYŁĄCZNIE pisma przesłane drogą elektroniczną na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Link do platformy ePUAP: http://epuap.gov.pl/wps/portal


Instrukcja zakładania konta na portalu ePUAP dostępna jest - TUTAJ


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego