Instrukcja obsługi e-dziennika - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Instrukcja obsługi e-dziennika

Dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się!!!Informator o Dzienniku Elektronicznym

INSTRUKCJA


1.Witamy Państwa.

W poniższej instrukcji zaprezentujemy Państwu, w jaki sposób korzystamy z dziennika elektronicznego MobiReg, który jest obecnie w naszej szkole wdrażany. Jest to nowoczesny sposób komunikowania się szkoły z Państwem, to właśnie Państwo korzystając z Internetu na bieżąco mogą kontrolować postępy w nauce swoich dzieci, ich frekwencję oraz zawsze w czasie rzeczywistym korespondować z wychowawcą, dyrektorem i nauczycielem.

2. Na początku proszę zwrócić uwagę, że zalecaną przeglądarką do prawidłowej obsługi, czyli korzystania z dziennika elektronicznego jest FIREFOX. Jeżeli Państwo używają innej przeglądarki na co dzień do pracy w Internecie to po wpisaniu adresu internetowego pod którym znajduje się dziennik elektroniczny, tj.: https://mobireg.pl/g-dzi/
na innej przeglądarce niż zalecana pojawi się stosowny komunikat. Jak widać na komunikacie mają Państwo od razu link za pomocą którego za darmo można pobrać i zainstalować odpowiednią przeglądarkę internetową.


3. Jeżeli Państwo używają przeglądarki FIREFOX, to po wpisaniu prawidłowego adresu do dziennika pojawi się od razu strona do logowania. W odpowiednich okienkach należy wpisać LOGIN i HASŁO, które otrzymali Państwo od wychowawcy swojego dziecka.

4. Gdyby zdarzyło się błędnie wpisać dane do logowania, system o tym poinformuje w stosownym komunikacie. System komputerowy przy pierwszym logowaniu zapyta, czy ma zapamiętać wpisane hasło. Polecamy zabronić zapamiętywanie loginów i haseł, gdyż logicznym jest, że wtedy każda, nawet niepowołana osoba, podczas Państwa nieobecności będzie mogła zalogować się na konto i obserwować chociażby Państwa korespondencję.

5. Po pierwszym poprawnym zalogowaniu pojawi się KOMUNIKAT BEZPIECZEŃSTWA. Zaleca on uzupełnienia danych o aktualny adres e-mail, z którego korzystają Państwo na co dzień. Umożliwi to:
1.W przypadku, gdy zdarzy się zapomnieć lub zgubić Państwu HASŁO do dziennika, to używając opcji: PRZYPOMNIJ HASŁO zostanie ono przesłane właśnie na podany adres e-mail.
2.Poza tym wpisanie adresu e-mail pozwoli na prowadzenie wszelkiej korespondencji bezpośrednio z aplikacji dziennika.

6. Zatem po kliknięciu zakładki USTAWIENIA DOSTĘPU wyświetli się strona, gdzie dane można uzupełnić, czyli wpisać w odpowiednie komórki adres e-mail. Zwróćcie Państwo uwagę, że macie możliwość zmiany swojego hasła. Każdą zmianę należy potwierdzić klikając: ZAPISZ ZMIANY.

7. Po wybraniu opcji PRZEJDŹ DALEJ pojawia się MENU GŁÓWNE. Jak widać możemy, wybierając odpowiednie opcje, korzystać z pełnego spektrum aplikacji. Oczywiście zakładamy, że Państwa najbardziej interesują oceny uzyskane przez uczniów, dlatego zacznijmy omawianie od zakładki OCENY.

8. Po kliknięciu w tę zakładkę pojawia się lista Państwa dzieci, które uczęszczają do naszej szkoły, jednak z zastrzeżeniem, że szkoła podstawowa i gimnazjum traktowane są oddzielnie. Zwróćcie zatem Państwo uwagę, że nie ma potrzeby logować się dla każdego dziecka osobno, jeśli chodzą do jednego typu szkoły (np. szkoły podstawowej). Wybierając odpowiednią ikonę swojego dziecka wyświetla się zbiór ocen.

9. Po lewej stronie wyświetla się spis przedmiotów i odpowiednio do nich wpisane oceny. W prawym górnym rogu możemy wybrać także semestr.

10. Najeżdżając kursorem myszki na ocenę ukazują nam się wszystkie informacje dotyczące tej oceny, tzn.: za co ona jest, czego dotyczyła i najważniejsze - jaka jest waga (czyli wartość) do średniej ważonej, z której wystawiona będzie ocena na semestr lub zakończenie roku szkolnego.

Proszę zwrócić także uwagę, że na każdej podstronie, u dołu w oknie dziennika internetowego, umieszczone są ikonki ze skrótami aplikacji do szybszej nawigacji po zawartości dziennika.

11. Ważną rzeczą jest także OBECNOŚĆ. Korzystając z nawigacji umieszczonej w górnych okienkach mogą Państwo zorientować się dokładnie, kiedy i w jakie dni uczniowie byli nieobecni na zajęciach edukacyjnych. Kolor zielony informuje że był obecny i analogicznie czerwony kolor informuje o nieobecności.

12. Dziennik elektroniczny mogą Państwo wykorzystywać do korespondencji. Klikając w zakładkę KONTAKT pojawiają się linki do zawartości umożliwiających:
1.Napisanie wiadomości w postaci listu e-mail.
2.Odczytania otrzymanych wiadomości od użytkowników dziennika internetowego.
3.I ewentualnie, jeśli zajdzie potrzeba do analizy - gdzie, kiedy i do kogo Państwo w przeszłości wiadomości wysyłaliście

13. Chcąc zatem wysłać wiadomość, najpierw wybieramy jej adresata.

14. Klikając w odpowiednie okienko z napisem wybierz, np.: NAUCZYCIEL – otwiera się nam lista nauczycieli, do których można wysłać informację.

15. Po wyborze nauczyciela otwiera się standardowe okienko do napisania wiadomości. Po zakończeniu wpisywania informacji, klikając PRZEŚLIJ WIADOMOŚĆ, list trafia do adresata.

16. Do Państwa dyspozycji jest także aktualny plan lekcji. Jest on do wglądu dla klasy po jej wyborze w prawym górnym okienku o nazwie GRUPA.

17. Lub, gdy np. Państwo chcą przyjść na konsultacje do nauczyciela, to aby nie przeszkadzać w prowadzonych zajęciach lekcyjnych mogą Państwo sprawdzić plan zajęć edukacyjnych w tygodniu dla każdego nauczyciela. Myślę, że to pozwoli lepiej zorganizować i zaplanować takie spotkanie.

18. Pozostało jeszcze wspomnieć, że do Państwa dyspozycji jest także zakładka USTAWIENIA.

19. W podmenu USTAWIENIA SYSTEMU mogą Państwo dokonać kosmetycznych zmian w formie graficznej wyświetlanych informacji, tzn. zmienić np. kolor witryny, itp..

20. Natomiast w zakładce LOGI prowadzona jest statystyka Państwa aktywności w dzienniku internetowym. Możemy dokładnie sprawdzić ile, kiedy i jak długo korzystaliście Państwo z zasobów dziennika i nawet z ciekawości dowiedzieć się, z jakiego adresu IP logowaliście się Państwo.

21. Po zakończonej pracy Klikamy okienko WYLOGUJ SIĘ i jesteśmy także informowani o prawidłowym zamknięciu aplikacji.

22. Myślimy, że korzystanie z zasobów Dziennika Internetowego będzie dla Państwa samą przyjemnością i przyczyni się w efekcie do jeszcze lepszych wyników w nauce osiąganych przez Państwa dzieci a naszych uczniów, czego Państwu i sobie życzymy.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego