Szkolny Konkurs Językowy - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkolny Konkurs Językowy

Wydarzenia 2017/2018

WYNIKI   SZKOLNEGO  KONKURSU
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO


Znajomość języka obcego otwiera drzwi do świata. Znajomość więcej niż jednego języka to dziś konieczność przy ubieganiu się o pracę, ale znajomość więcej niż dwóch jest ogromną zaletą.                            
Jedenastego i siedemnastego  maja 2018 roku  odbyły się szkolne konkursy z języka angielskiego i niemieckiego, do których zakwalifikowali się uczniowie mający największą ilość punktów w konkursie organizowanym z okazji Dnia Języków Obcych .


Zadania konkursowe z języka angielskiego przygotowała p. Joanna Gigiel a z języka niemieckiego p. Agnieszka Piórkowska.
Uczniowie mieli do rozwiązania test gramatyczno- leksykalny.


Celem konkursu było:
1) promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności  językowych,
2)  motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
3)  stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności    językowych we współzawodnictwie z rówieśnikami,
4)  rozwijanie uzdolnień uczniów,
5)  podniesienie samooceny uczniów.

Wyniki przedstawiają się następująco:
1) z języka angielskiego:
I miejsce -  Weronika Pajdzik,
II miejsce  - Jakub Grygiel,
III miejsce – Sandra Kowalska,
2) z języka niemieckiego:
I miejsce -  Bożena Sobolewska i Jakub Grygiel,
II miejsce  - Sara Śliwińska i Weronika Pajdzik,
III miejsce – Elżbieta Miedzińska.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do nauki języków obcych!


Organizatorzy

                                

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego