Z technologią w przyszłość - GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z technologią w przyszłość

Projekty unijne

W roku szkolnym 2016/2017
Gmina Dziadowa Kłoda  realizuje projekt
„Z technologią w przyszłość”.


Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
W ramach projektu prowadzone są zajęcia w 3 placówkach oświatowych z terenu gminy:
Zespoły Szkół w Dziadowej Kłodzie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Miłowicach i Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie.


W Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w związku z projektem realizowane są zajęcia:


• dydaktyczno - wyrównawcze  z matematyki i języków obcych;
• zajęcia indywidualne z uczniami uzdolnionymi matematycznie;
• zajęcia rozwijające zainteresowania: koło chemiczne, koło biologiczne, koło matematyczne, koło fizyczne, koła językowe w tym zajęcia z wykorzystaniem metody SITA oraz zajęcia z programowania układów cyfrowych

Uczniowie uzdolnieni matematycznie biorą również udział w pięciogodzinnych warsztatach matematycznych „Matematyka dla zdolnych” na Uniwersytecie Wrocławskim prowadzonych przez wykładowców ze Stowarzyszenia Matematyków Wrocławskich.

W trakcie realizacji projektu wszyscy nasi uczniowie będą brać udział w warsztatach edukacyjnych z doradztwa zawodowego prowadzonych przez specjalistę z  Ośrodka REMEDIUM.


Do realizacji zajęć zostanie zakupionych wiele pomocy dydaktycznych, szczególnie uzupełniających wyposażenie pracowni fizycznej, biologicznej i chemicznej. (mikroskopy, zestawy do demonstracji różnych zjawisk fizycznych i chemicznych, modele i eksponaty biologiczne, językowe programy komputerowe)
.

W ramach projektu w szkole zostanie przygotowana także odpowiednia infrastruktura niezbędna do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej (serwerownia i sieć Wi-Fi)
.

Łączna wartość projektu dla Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie bez kosztów pośrednich wyniesie 49382 zł.HARMONOGRAM ZAJĘĆ
REALIZOWANYCH W GIMNAZJUM W DZIADOWEJ KŁODZIE
W RAMACH PROJEKTU „Z TECHNOLOGIĄ W PRZYSZŁOŚĆ”

Realizacja programu:W ramach projektu "Z technologią w przyszłość" 23,  24 i 28 listopada we wszystkich klasach odbyły się w naszym gimnazjum warsztaty zawodoznawcze.
Zajęcia prowadziły panie z Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej REMEDIUM z Ostrzeszowa.
W czasie warsztatów uczniowie analizowali swoje możliwości  i kompetencje zawodowe, rozwiązywali testy pozwalające im określić typ osobowości oraz test motywacji realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową.
Kolejne warsztaty odbędą się w czerwcu.
Zajęcia Koło biologiczne prowadzone przez panią Barbarę Czaplak w ramach projektu "Z technologią w przyszłość"

Dnia 10 grudnia 2016r odbyły się kolejne zajęcia matematyczne na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach projektu "Z technologią w przyszłość"

W dniach 8 i 9 maja 2017 w naszym gimnazjum w ramach projektu unijnego „Z technologią w przyszłość” odbyły się warsztaty zawodoznawcze prowadzone przez panią Alinę Mikołajczyk

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego